Vidareutbildning av personal

Utveckling är för många lika viktigt som lön och arbetsmiljö. Tyvärr missar många företag vikten av att ha en personalstyrka som hela tiden utvecklas. Man tror att det många gånger är tidskrävande och dyrt och att personalen lär sig nya saker varje dag och därför utvecklas med automatik. Många undersökningar visar dock att det är precis motsatsen.

Effektivare arbete

Ett företag som utvecklar sin personal sparar ofta pengar eftersom mindre misstag begås, effektivare arbete gör att både tid och pengar sparas och den input som en extern kurs kan innebära för ett företag löser ofta ett problem snabbare än att försöka att vrida och vända på det man redan kan. En annan aspekt är att många byter arbete för att prova något nytt.

Håll företaget uppdaterat

Rekryteringsprocessen och anställningskostnaden för ett företag är stora kostnader. Med utbildning kan personalen stanna längre och med det sänker man också företagets kostnader. Många utbildningar är också avdragsgilla för företaget och behöver inte alls bli så dyra som man egentligen trott. Företaget kan sedan också använda sin ”välutbildade personal” i marknadsföringssyfte och som ett säljargument. Kunder känner sig alltid tryggare när de vet att den leverantör de använder hela tiden håller sig uppdaterade med det senaste. Detta är speciellt viktigt inom branscher som exempelvis IT branschen där utvecklingen går i rasande takt. Vilken leverantör skulle du exempelvis välja för din datasäkerhet. Den som kontinuerligt vidareutvecklar sin personal?

Om du är arbetsgivare är det viktigt att sätt tänka till på hur du vill vidareutveckla din personal, sätta upp en utbildningsplan och att hålla denna uppdaterad och att investera enligt planen i din personal. Som anställd är det viktigt att påtala problem för din chef och att själv komma med förslag på utbildning som kan hjälpa att komma till rätta med problemen. En välinformerad personal och företag gynnar alla.